Navigace

Pravidelná docházka

     celý týden / 13 - 20 dní v měsíci  -  6 500.- Kč / měsíc

     3 x týdně  /    9 - 12 dní v měsíci  -  4 000.- Kč / měsíc

     2 x týdně  /    8  >    dní v měsíci  -  3 000.- Kč / měsíc

 

Docházku je třeba předem domluvit, aby byla zachována kapacita průvodců na počet dětí.

V ceně není zahrnuto cestovné, vstupné, případně stravné na výlety, exkurze a sportovní dny s speciální výukou či vybavením.

 

Nepravidelná docházka

           500.-  Kč / den

 

Je možné zvolit jakýkoliv den.

Docházku je však třeba předem domluvit, aby byla zachována kapacita průvodců na počet dětí.

V ceně není zahrnuto cestovné, vstupné, případně stravné na výlety, exkurze a sportovní dny s speciální výukou či vybavením.

ceny vstupného, jízdného a speciálního vybavení či lektora se mohou od sebe výrazně lišit, proto bude vždy předem zjištěna a zveřejněna výše poplatku.

..........................................................................................................................................................................................................................

V současné době je zažádáno o zápis základní školy Sami-sebou do školského rejstříku.

V případě jeho schválení je plánované výrazné snížení školného.