Základní informace:

 

Škola má celkovou kapacitu 50 dětí rozloženou rovnoměrně do obou stupňů

I. stupeň je sloučený do dvou tříd o 13 žácích

II. stupeň je již rozvržen do jednotlivých tříd od 5 do 9, žáci zde budou vytvářet společné studijní skupiny

 

Studijní skupiny budou vytvářeny napříč celou školou dle zájmu dětí.

 

Naši učitelé / učitelky jsou zde jako průvodci, kteří s dětmi sdílí prostor, pomáhají jim poznávat svět i sami sebe a své hranice.

Aby bylo možné vycházet dětem vstříc jejich zájmům, motivaci a potřebám, bude vždy na 6 dětí jeden průvodce.

 

Škola bude otevřena denně.

O prázdninách bude provoz zajištěn v omezené míře, kterou dáme předem vědět.