Navigace

Škola má celkovou kapacitu 50 dětí rozloženou rovnoměrně do obou stupňů

 

1. stupeň je sloučený do dvou tříd o 13 žácích (celkem 26 dětí)

2. stupeň je již rozvržen do jednotlivých tříd od 5 do 9, žáci zde budou vytvářet společné studijní skupiny (celkem 24 dětí)

 

Studijní skupiny budou vytvářeny napříč celou školou dle zájmu dětí.

 

Naši učitelé/učitelky jsou zde jako průvodci, kteří s dětmi sdílí prostor,

pomáhají jim poznávat svět i sami sebe a své hranice.

Aby bylo možné vycházet dětem vstříc jejich zájmům, motivaci a potřebám, bude vždy na 6  dětí jeden průvodce.

 

Škola bude otevřena denně.

O prázdninách bude provoz zajištěn v omezené míře, kterou dáme předem vědět.