Navigace

 Věříme,

že vzdělávání takovým způsobem, dětem pomůže v tom,

 - aby se stali samostatně se rozhodujícími, 

 - zdravě sebevědomými osobnostmi,

 - plnící svědomitě své povinnosti,

 - jednající svobodně s vědomím plné vlastní odpovědnosti a vlastní hodnoty. 

 

  Chceme, aby děti měly důvěru

        v sebe, že "to" dělají správně

        ve své rodiče, že jim věří a vidí v nich plnohodnotné bytosti

        že svět je krásné místo a že do něj patří

   

    Chceme, aby rodiče měli důvěru

        ve své děti

        že ony vědí nejlépe, co je pro ně dobré

        že dokáží vše, co si budou přát

 

Společně

 budeme vytvářet bezpečné respektující prostředí,

 kde je dítě motivované vlastní přirozenou zvídavostí,

 vytváří si vlastní úsudek,

 učí se vzájemně od ostatních žáků a z vlastních chyb.

 

 

 PRINCIPY

 

● Podpora vnitřní motivace a vlastního úsudku

● Bezpečné respektující prostředí

● Individuální přístup, rozvoj předpokladů a dovedností.

● Přizpůsobení metod výuky osobnostním preferencím dle momentálního vývoje žáků

● Učení se navzájem a vzájemná spolupráce dětí a napříč celou školou

     (forma školních projektů), 

    aby se děti naučily komunikovat nejen se svými vrstevníky,

     ale i dětmi mladšími a staršími, stejně jako i s ostatními učiteli a zaměstnanci školy.

● Spolupráce s rodiči žáků, kde rodič je součástí školy tak,

       aby vznikla skutečná harmonie mezi rodinou a školou.

● Spolupráce s jinými školami, organizacemi a veřejností.