Navigace

 

 

 

V roce 2019 zrealizoval spolek několik akcí pro členy spolku a veřejnost:

 • Akce č. 1 Sportovní odpoledne
  • Datum: 7.9.2019
  • Místo konání: hřiště Krupka
  • Účel: ukázat dětem a nechat je vyzkoušet různé druhy sportů
  • Vstupné: dobrovolné
  • Shrnutí: Účastníci si vyzkoušeli se zapůjčenými a pronajatými sportovními pomůckami tenis, nohejbal, badminton, floorball a lukostřelba. Nejmenší děti skákali na skákacím panáku, prolézali opičí dráhu a kopali do míče. Sešlo se 9 rodin a seznámili se také s činností spolku.

    

 • Akce č. 2 Táta v akci
  • Datum: 14.9.2019
  • Místo konání: Autokemp Osek
  • Účel: Podpořit roli otců v rodinách a navázat další kontakty pro činnost spolku.
  • Shrnutí: 25 účastníků. Otcové s dětmi navštívili lanové centrum, matky mezitím připravovali na odpoledne pohybové a znalostní hry, občerstvení a oheň. Večer u ohně jsme opékali buřty a shrnuli sportovní a znalostní úspěchy.

 

 

 • Akce č. 3 Víkend v lese
  • Datum: 5.10.2020
  • Místo konání: kemp Jetřichovice
  • Účel: Seznámit děti s přírodou v lese.
  • Shrnutí: Společné výlety po okolí spolu s pozorováním přírody, zkoumáním a poznáváním stop, povídání o životě lesa a zvěře v něm, o tom, jak by se k lesu měl chovat člověk. Děti měly možnost vidět práci lesníků při kácení stromů vzhledem k situaci s rozšířením kůrovce. Večer bylo společné opékání buřtů, zpěv a hudba u ohně a přespání ve vlastních stanech. Akce se zúčastnilo 8 rodin.

   

 

 • Akce č. 4 Odpoledne na farmě
  • Datum: 16.11.2019
  • Místo konání: mini-farma Úpořiny
  • Veřejná akce: počet účastníků
  • Účel: Seznámení dětí s hospodářskými zvířat naživo.
  • Shrnutí: Děti mohly pozorovat slepice, kozy, ovce a krávy. S dětmi jsme si povídali o tom, kde se berou vajíčka a mléko. Jak hospodářská zvířata žijí a co jedí. Děti se svezly na koních. Akce se zúčastnilo 11 rodin.

  

 

 • Akce č. 5 Seminář
  • Datum: 29.11.2019
  • Seminář na téma komunitní rodinné kruhy jako možnost řešení konfliktů a vzájemných vztahů.
  • Místo konání: Pronajatá dětská herna Solanka
  • Shrnutí: Sešlo se deset účastníků, kteří si také vyzkoušeli komunitní kruh v praxi, umění sdílení i aktivního naslouchání

 

 • Akce č. 6 Předvánoční tvoření
  • Datum: 1.12.2019
  • Místo: Botanická zahrada Teplice
  • Účel: Seznámit děti s Vánočními tradicemi
  • Shrnutí: V botanické zahradě Teplice jsme společně vyráběli věnce na dveře a papírové ozdoby. S dětmi jsme mluvili o vánočních svátcích a zvycích.

 

 • Akce č. 7 Mikuláš na sněhu
  • Datum: 5.12.2019
  • Místo konání: Altenberg
  • Účel: Udělat dětem radost
  • Shrnutí: Účastníci využili sněhovou nadílku a pěkné počasí. Odpoledne jsme se přesunuli do dětské herny, kde nás navštívil Mikuláš a rozdal nadílku. Povídali jsme si s dětmi o Mikulášské tradici a přiblížili život svatého Mikuláše.