Menu

    1.Komunitní škola a školka

                        - Měsíční paušál:     2 200,-  dítě

                                                     1 200,-  sourozenec

                          (jedná se o poplatek na nájem + energie + fond oprav)

                          ( vyšším příspěvkům se nebráníme, oprav je tu ještě potřeba mnoho smile)

 

       2. Školní skupina (kapacita cca 15 dětí)

                 - od 7:00 do 13:00 (čas je možné ještě upravit)

                    -  Měsíční paušál:      1 200,-  dítě

                     (jedná se o poplatek na nájem + energie + fond oprav)

                    - Skupina si zajistí vlastního pedagoga.

                    - zajistí-li pedagoga škola, je třeba do poplatků zahrnout jeho plat, který se rovnoměrně rozpočítá.

                     - Družina 1000,- /měsíc nebo si skupina zajistí vlastního vychovatele na kterého se složí.

 

 

                    - Stravování vlastní - možnost ohřevu i vaření,

                                         nebo dovoz, např. Jídelna u Lázní - Rezervace (jidelna-teplice.cz)