Menu

V současné době budujeme komunitu unschoolerů a domškoláků pro školní i předškolní děti.

 

Chceme, aby škola byla místem pro setkávání, učení, tvoření, společné objevování světa.

Aby děti mohly být spolu, bez rozdílu věku.

Mohly se zabývat tím, co je baví nebo zajímá.

Mohly to sdílet s každým, kdo bude mít zájem.

 

Společně pak můžeme schválit provoz školy, která nám umožní naplnit legislativu a přesto zůstat sami sebou.

Svobodná škola

 

Plán pro registrovanou školu, kterou vytvoříme spolu s komunitou unschoolerů.

 

Škola má celkovou kapacitu 50 dětí rozloženou rovnoměrně do obou stupňů

1. stupeň je sloučený do dvou tříd o 13 žácích (celkem 26 dětí)

2. stupeň je již rozvržen do jednotlivých tříd od 5 do 9 (celkem 24 dětí)

Studijní skupiny budou napříč celou školou dle zájmu dětí,

Chceme, aby byly děti spolu nezávisle na třídách a věku, měly možnost se potkávat, spolupracovat a vzájemně se motivovat.

Naši učitelé/učitelky jsou zde jako průvodci, kteří s dětmi sdílí prostor, pomáhají jim poznávat svět, sami sebe a své hranice.

Studijní programy a bloky budou dobrovolné.

Budeme vytvářet podněty, ukazovat možnosti, jezdit na výlety, hýbat se, podporovat vnitřní motivaci a sebeúctu.