Navigace

Škola má celkovou kapacitu 50 dětí rozloženou rovnoměrně do obou stupňů

 

1. stupeň je sloučený do dvou tříd o 13 žácích (celkem 26 dětí)

2. stupeň je již rozvržen do jednotlivých tříd od 5 do 9 (celkem 24 dětí)

 

Studijní skupiny budou napříč celou školou dle zájmu dětí,

Chceme, aby byly děti spolu nezávisle na třídách a věku, měly možnost se potkávat, spolupracovat a vzájemně se motivovat.

 

Naši učitelé/učitelky jsou zde jako průvodci, kteří s dětmi sdílí prostor, pomáhají jim poznávat svět, sami sebe a své hranice.

 

Aby bylo možné vycházet dětem vstříc jejich zájmům, motivaci a potřebám, bude vždy na 6  dětí jeden průvodce.

 

Studijní programy a bloky budou dobrovolné.

Budeme vytvářet podněty, ukazovat možnosti, jezdit na výlety, hýbat se, podporovat vnitřní motivaci a sebeúctu.

 

Škola bude otevřena denně.

O prázdninách bude provoz zajištěn v omezené míře, kterou dáme předem vědět.