Menu

 PRINCIPY

 

● Podpora vnitřní motivace a vlastního úsudku

● Bezpečné respektující prostředí

● Individuální přístup, rozvoj předpokladů a dovedností.

● Přizpůsobení metod výuky osobnostním preferencím dle momentálního vývoje žáků

● Učení se navzájem a vzájemná spolupráce dětí a napříč celou školou

     (forma školních projektů), 

    aby se děti naučily komunikovat nejen se svými vrstevníky,

     ale i dětmi mladšími a staršími, stejně jako i s ostatními učiteli a zaměstnanci školy.

● Spolupráce s rodiči a dětí tak, aby vznikla skutečná harmonie mezi rodinou a školou.

● Spolupráce s jinými školami, organizacemi a veřejností.