Menu

 Věříme,

že vzdělávání takovým způsobem, dětem pomůže v tom,

 - aby se staly samostatně se rozhodujícími, 

 - zdravě sebevědomými osobnostmi,

 - plnící svědomitě své povinnosti,

 - jednající svobodně s vědomím plné vlastní odpovědnosti a vlastní hodnoty. 

 

  Chceme, aby děti měly důvěru

        v sebe, že "to" dělají správně

        ve své rodiče, že jim věří a vidí v nich plnohodnotné bytosti

        že svět je krásné místo a že do něj patří

   

    Chceme, aby rodiče měli důvěru

        ve své děti

        že ony vědí nejlépe, co je pro ně dobré

        že dokážou vše, co si budou přát

 

Společně

 budeme vytvářet bezpečné respektující prostředí,

 kde je dítě motivované vlastní přirozenou zvídavostí,

 vytváří si vlastní úsudek,

 učí se vzájemně od ostatních žáků a z vlastních chyb.