Navigace

Naším přáním je, aby děti měly možnost vyrůstat

ve svobodném prostředí,

aby svět byl pro ně mohl být školou,

aby škola pro ně mohla být hrou,

aby svět i škola byly místem kam se těší.