Menu

Oddíl Lesní skřítci  

Kroužek pro děti 2-10 let a jejich rodiče

Cílem kroužku je ukázat dětem přírodu, její důležitost a krásy a tím vytvořit respektující přístup ke všemu živému a neživému.

Děti v našem oddíle se učí vnímat vliv lidské činnosti krajinu a svět kolem.

Aktivity jsou vedené formou her a zkoumání v přírodě.

Kroužek funguje od 05/2019, tedy vznikl jako skupina rodin se zájmem o přírodu

ještě před zápisem spolku do rejstříku.

Na začátku bylo v oddíle 5 dětí. K nim se postupně přidali další rodiny a některé se dočasně i natrvalo přestali scházet. V současné době sdružujeme 9 rodin s celkem 13 dětmi.

Scházíme se pravidelně jednou týdně a po dobu pandemických opatření posíláme tipy na aktivity a výlety do What’sApp skupiny sdružující členské rodiny.

aktivity pravidelně se opakující

 

Jaro 

Jarní soutěž Ukliďme svět

Vysazování stromků na Den země

Čištění potoků

Pozorování prvního hmyzu a rostlin, rašení listů a květů

Pozorování vody v potocích, povídání o hydrologických režimech

Pozorování ptáků, poslech podle zpěvu, poznávání druhů, hnízdění

Vysazování vlastních bylinek a zeleniny

 

 

 

 

Léto

Hledání malých vodních živočichů v potoce

Poznávání rostlin a bylin

Stavění domků pro skřítky v lese z lesních materiálů

Soutěž: S plným pytlem z lesa – sbírání odpadků v lese

Cestou necestou – naplánování cesty podle turistických značek, povídání o TZ a cesta podle TZ, vytipování zajímavých zastavení.

Návštěva vodních děl a nádrží (Barbora, Fláje, Janov) povídání o vzniku, historii a využití

 

 

ls1

Podzim

Výroba krmítek a ptačích budek

Cesta z města – poznávání plodů stromů – jedlých i nejedlých

Cesta z města II. – houby Povídání o ježcích a zimujících zvířatech

Pozorování vody v potocích, povídání o hydrologickém režimu

 

ls2

Zima

Příroda v údolí a na horách (Moldava)

Pozorování a poznávání druhů ptáků na krmítkách a v přírodě

Zkoumání a určování stop zvířat ve sněhu

Stavba hmyzích domečků Stavba krmítek a ptačích budek

Přikrmování zvěře a ptactva

Sčítání ptactva

Stavění zábran pro obojživelníky

ls3