Menu

Mužský kruh 

Dává možnost mužům usednout v kruhu a rozvíjet svou mužskou esenci.

Kruhem se vytváří prostor vzájemné spolupráce a podpory a to muže přirozeně doplňuje energií, vitalitou a pochopením.

Některé zkušenosti mohou mužům a chlapcům předat zas jen muži.

Muzsky_kruh_Milovnik_b