Menu

V našem centru dáváme prostor pro komunitní kruhy. Jsou to společná setkání v kruhu příslušníků určitého společenství. Posláním komunitního kruhu je především navodit prožitek společenství, vytvořit bezpečný prostor, kde si účastníci mohou vyměnit informace, týkající se postojů, názorů a pocitů a tím přispět ke svému osobnostnímu rozvoji. 

Pro vytvoření bezpečného prostředí, vzájemného respektu a soudržnosti mají komunitní kruhy svá pravidla. V kruhu putuje drobný předmět, který opravňuje účastníky k mluvení. Právo hovořit má vždy pouze ten, kdo tento předmět drží právě v ruce. Ten, kdo nechce hovořit, má právo zdržet se a aniž by cokoli vysvětloval, poslat drobný předmět opravňující k mluvení dál. Vyslovená slova není nikdo oprávněn hodnotit. Vše, co se v komunitním kruhu vysloví, nesmí být vyneseno mimo kruh, aby bylo respektováno soukromí všech účastníků. 

Cílem komunity kruhu je vidět a vnímat nás skutečně takové, jací jsme, bez vnějšího posuzování. To nám dovoluje hlouběji sdílet své nitro a umožňuje poznávat více sami sebe, ale i ostatní. Při větším poznávání se navzájem ve své hloubce roste důvěra a pocit pospolitosti, který dnešní společnosti velmi chybí.

 

Komunita kruhu nám pomáhá v:

- poznávání sebe

- sdílení sebe sama s ostatním

- přijmutí a podpory toho, kdo jsem

- sounáležitosti a propojení s komunitou kruhu

- rozvíjení láskyplného vnímání a soucitu k ostatním členům kruhu

 

Kruhová komunikace v nás rozvijí schopnosti být pravdivější k sobě a ke svému okolí, rozvíjí sebedůvěru a kreativitu sebevyjádření. Obnovuje důvěru v lidské společenství.

 

Kruh se opírá o určité komunikační dovednosti, mezi něž patří:

- Mluví jen jeden a má plnou pozornost všech ostatních

- Vždy mluvíme ze své zkušenosti

- Sdílíme ze srdce a posloucháme srdcem

- I mlčení je způsob sebevyjádření

- Trénujeme nereagování svou obhajobou

- Nasloucháme svému tělu a vnímáme pocity, které v nás slova probouzejí

 

Cena za osobu 300,- Kč. Pro páry máme slevy. V ceně káva, čaj a drobné občerstvení. 

Máte-li chuť se s námi podělit o cokoli home-made, budeme poctěni. 

Termíny a nabídka je v jednotlivých sekcích.