Naším přáním je, aby děti měly možnost vyrůstat ve svobodném prostředí

aby i škola pro ně mohla být hrou, místem kam se těší.

 

Společně budeme vytvářet bezpečné respektující prostředí,

kde je dítě motivované vlastní přirozenou zvídavostí,

vytváří si vlastní úsudek,

učí se vzájemně od ostatních žáků a z vlastních chyb.

 

Věříme,

že vzdělávání takovým způsobem, dětem pomůže v tom, aby se stali samostatně se rozhodujícími, 

 zdravě sebevědomými osobnostmi,

plnící svědomitě své povinnosti,

jednající svobodně s vědomím plné vlastní odpovědnosti a vlastní hodnoty. 

 

Chceme, aby děti měly důvěru

      🔹   v sebe, že "to" dělají správně

      🔹   ve své rodiče, že jim věří a vidí v nich plnohodnotné bytosti

      🔹   že svět je krásné místo a že do něj patří

    

    Chceme, aby rodiče měli důvěru ve své děti

      🔹   že ony vědí nejlépe, co je pro ně dobré

      🔹   že dokáží vše, co si budou přát

 

 PRINCIPY

● Podpora vnitřní motivace a vlastního úsudku

● Bezpečné respektující prostředí

● Individuální přístup, rozvoj předpokladů a dovedností.

● Přizpůsobení metod výuky osobnostním preferencím dle momentálního vývoje žáků

● Učení se navzájem a vzájemná spolupráce dětí a napříč celou školou (forma školních projektů),

   aby se děti naučily komunikovat nejen se svými vrstevníky, ale i dětmi mladšími a staršími, stejně jako i s ostatními učiteli a zaměstnanci školy.

● Spolupráce s rodiči žáků, kde rodič je součástí školy tak, aby vznikla skutečná harmonie mezi rodinou a školou.

● Spolupráce s jinými školami, organizacemi a veřejností.