Naším přáním je, aby děti měly možnost vyrůstat

ve svobodném prostředí

aby svět byl pro ně mohl být školou

aby škola pro ně mohla být hrou,

aby svět i škola byly místem kam se těší.

 

Společně budeme vytvářet bezpečné respektující prostředí,

 kde je dítě motivované vlastní přirozenou zvídavostí,

 vytváří si vlastní úsudek,

 učí se vzájemně od ostatních žáků a z vlastních chyb.

 

Věříme,

že vzdělávání takovým způsobem, dětem pomůže v tom,

 - aby se stali samostatně se rozhodujícími, 

 - zdravě sebevědomými osobnostmi,

 - plnící svědomitě své povinnosti,

 - jednající svobodně s vědomím plné vlastní odpovědnosti a vlastní hodnoty. 

 

Chceme, aby děti měly důvěru

        v sebe, že "to" dělají správně

        ve své rodiče, že jim věří a vidí v nich plnohodnotné bytosti

        že svět je krásné místo a že do něj patří

   

    Chceme, aby rodiče měli důvěru ve své děti

        že ony vědí nejlépe, co je pro ně dobré

        že dokáží vše, co si budou přát

 PRINCIPY

● Podpora vnitřní motivace a vlastního úsudku

● Bezpečné respektující prostředí

● Individuální přístup, rozvoj předpokladů a dovedností.

● Přizpůsobení metod výuky osobnostním preferencím dle momentálního vývoje žáků

● Učení se navzájem a vzájemná spolupráce dětí a napříč celou školou (forma školních projektů), aby se děti naučily                   komunikovat nejen se svými vrstevníky, ale i dětmi mladšími a staršími, stejně jako i s ostatními učiteli

         a zaměstnanci školy.

● Spolupráce s rodiči žáků, kde rodič je součástí školy tak, aby vznikla skutečná harmonie mezi rodinou a školou.

● Spolupráce s jinými školami, organizacemi a veřejností.